Clearblue digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator

Med Clearblue digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator får du besked om dina 4 mest fertila dagar i cykeln. Det är 2 dagar mer än något annat ägglossningstest.

Förpackningen innehåller en digital hållare och 10 teststickor (refill finns ej).

Clearblue digitalt ägglossningstest med dubbel hormonindikator kan hjälpa dig att bli gravid fortare än om du inte använder någon metod alls.

En ökning av LH sker precis före ägglossning och indikerar att du är som mest fertil (max). En ökning av östrogen sker ytterligare några dagar innan dess, och indikerar att du har hög chans.

Om du har samlag under de dagar då du ser både 'max' och 'hög' fertilitet, så ökar du dina chanser betydligt för att bli gravid på naturligt sätt.

 

Här följer information från producenten - faktablad

Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel Hormonindikator

Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel Hormonindikator låter dig identifiera fler fertila dagar per cykel än något annat ägglossningstest för hemmabruk. Detta faktablad summerar hur produkten fungerar, hur den är annorlunda jämfört med andra test och svarar på några vanliga frågor.

Hur Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel Hormonindikator är annorlunda jämfört med andra ägglossningstest för hemmabruk I en normal, ovulatorisk menstruationscykel stiger dina östrogennivåer för att indikera början på din fertila period. Ökningen i östrogen åtföljs av en märkbar stegring  av det luteiniserande hormonet (LH) strax före ägglossning. Ju längre tid mellan östrogenökningen och LH-stegringen, desto längre är kvinnans individuella, fertila period.  

Andra ägglossningstest för hemmabruk identifierar endast LH-stegringen för att förutspå de två mest fertila dagarna i cykeln. Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel Hormonindikator är annorlunda eftersom det detekterar både östrogenökningen som indikerar början på den fertila fasen (Hög Fertilitet) samt LH-stegringen för att identifiera de två mest fertila dagarna (Maximal Fertilitet).  

Funktion Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel Hormonindikator avgör när den ska visa Hög Fertilitet genom mäta en ökning av din östrogennivå. För att kunna mäta en ökning, måste testet först bestämma en basnivå av dina hormoner före du träder in i den fertila fasen. Basnivån avläses med det första testet i cykeln och justeras sedan med varje efterföljande test tills Hög Fertilitet är detekterad.

Därför är det viktigt att:

  •   använda samma testhållare i hela cykeln eftersom basavläsningen är sparad i hållarens minne.
  •   första testet görs på den mest lämpliga dagen i din cykel. Denna dag kommer att variera beroende på din cykellängd och du kan hitta mer information om när du ska börja testa i bruksanvisningen.
  •  använda dagens första urin. De högsta nivåerna av östrogen produceras när du sover. Därför är det viktigt att använda den första urinen efter den längsta perioden av sömn för att mäta Hög Fertilitet. Testa inte mer än en gång per dag eftersom urinkoncentrationen ofta är utspädd senare under dagen och detta kommer att påverka din basnivå och kan leda till att Hög Fertilitet visas tidigare än väntat.

Ditt första test i cykeln kommer sannolikt att vara Låg Fertilitet (tom cirkel). Om du råkar utföra ditt första test på den dag du har din LH-stegringen kommer hållaren att visa Max Fertilitet (fast smiley). Det första testet i cykeln kan aldrig visa Hög Fertilitet (blinkande smiley) eftersom hållaren måste analysera ett test först för att avgöra basnivån för din personliga hormonprofil.

När hållaren detekterar en ökning av din östrogennivå kommer den att visa Hög Fertilitet. Hållaren kommer att fortsätta att visa Hög Fertilitet med varje test tills den detekterar din LH-stegring. Antalet dagar med Hög Fertilitet i en cykel kommer att vara personligt för dig. I en studie med 87 kvinnor observerade vi följande;

Antal dagar Hög Fertilitet före Max Fertilitet

Antal (procentuellt) kvinnor

0-4

57 (66%)

5-9

22 (25%)

10+

1 (1%)

Ingen Max Fertilitet efter Hög Fertilitet

7 (8%)

TOTALT

87 (100%)

Sperma kan överleva flera dagar, så genom att göra det mesta av dagar med Hög Fertilitet kan det öka dina chanser att bli gravid. När Hög Fertilitet har blivit detekterad bör du fortsätta att testa för att hitta din LH-stegring. Ett test med dagens första urin är allt som behövs. Om du nu önskar att testa mer än en gång per dag kan du göra det utan att påverka dina resultat för Hög Fertilitet. En del kvinnor föredrar att testa två gånger per dag eftersom de misstänker att de kan ha en kort LH-stegring. Om du väljer att testa mer än en gång dagligen vänligen se till att du inte dricker mycket vätska före du testar.

Om en LH-stegring detekteras kommer Max Fertilitet att visas (fast smiley) och det resultatet kommer att finnas kvar på displayen de kommande 48 timmarna för indikera din mest fertila tid. Det är inte nödvändigt eller möjligt att utföra fler test under denna tid, så du bör sluta testa för denna cykel. Resterande teststickor kan sparas och användas nästa cykel om det behövs. Om du försöker att utföra ett test medan det är ett resultat på displayen kommer hållaren inte att kunna avläsa det. Ta inte ur batterierna eftersom detta skadar dina hållares minne och den kommer inte att kunna användas igen.

Om en LH-stegring inte är detekterad, kommer hållaren att fortsätta visa Hög Fertilitet efter varje test såvida test inte är missade 3 dagar i rad. Alla dessa dagar kommer inte att vara Hög Fertilitet. Om du började testa på korrekt dag för din cykellängd och du ser 9 eller fler dagar med Hög Fertilitet är det osannolikt att du kommer att se Max Fertilitet och du kanske vill sluta testa för denna cykel.

Ibland kan en del kvinnor ha en LH-stegring som är för låg för testet att detektera eller så har de ingen ägglossning i en cykel och därför kommer de inte att se Max Fertilitet. Detta är inte ovanligt och händer i ungefär 8 % av alla cyklar. Om du inte ser Max Fertilitet under 3 cyklar på rak, rekommenderar vi att du diskuterar detta med din läkare eller barnmorska.

Vanliga frågor

Ska jag fortsätta att testa efter Maximal Fertilitet? Det är inte möjligt att fortsätta testa när Maximal Fertilitet väl har visats. Maximal Fertilitet kommer att visas den dag som det identifieras och dagen efter. Därför finns det kvar på displayen 48 timmar efter att det har detekterats och indikerar att du är vid din mest fertila tid och det är sannolikt att samlag runt den här tidspunkten leder till graviditet. Spara resterande teststickor för användning i en framtida cykel om det behövs. Kom ihåg att använda endast en hållare per cykel (byt inte hållare halvvägs genom en cykel).

Kan jag testa mer än en gång per dag med detta test?  Detta test är designat att användas med morgonens första urin eller urin efter den längsta perioden av sömn. Det är också viktigt att testa vid samma tidspunkt varje dag. Om du testar mer än en gång per dag kan detta påverka dina resultat för Hög Fertilitet, eftersom östrogen produceras medan du sover. Om du tror att du har en kort LH-stegring går det bra att testa två gånger per dag men endast efter att testat har visat Hög Fertilitet.

Vad händer om jag missar att testa med den första urinen efter den längsta sömnen? Du bör testa så snart du kan, men undvik att dricka större mängder vätska före. Om du inte använder urin efter den längsta perioden av sömn, kan du se oväntade resultat för Hög Fertilitet, så det är viktigt att du kommer ihåg att använda den första urinen efter den längsta sömnperioden.

Min cykellängd varierar, när bör jag börja testa? Cykellängden kan variera från en kvinna till en annan, och kan variera från cykel till cykel i samma kvinna. Om din cykellängd varierar, bör du använda din kortaste cykellängd under de senaste 6 månaderna när du bestämmer när du ska börja testa.

Jag har användt 10 teststickor men jag har ännu inte sett Maximal Fertilitet? Ska jag fortsätta att testa?

Har du:

  •     Kontrollerat i bruksanvisningen om du är lämplig att använda Clearblue Digital Ägglossningstest med Dubbel  Hormonindikator?
  •   Utfört ett test per dag från och med den korrekta dagen för din cykellängd?
  •   Använt morgonens första urin?

Om du testar rätt och din cykellängd varierar kanske du vill fortsätta att testa med teststickor från en ny förpackning. Det är väldigt viktigt att du forstätter att använda samma hållare för hela cykeln. Om du ser fler än 9 dagar med Hög Fertilitet är det osannolikt att du kommer att se Maximal Fertilitet i denna cykel och du kanske vill sluta testa.

Vad betyder det om testet går från Låg Fertilitet till Maximal Fertilitet? Denna produkt mäter förändringar i östrogen och luteiniserande hormon (LH) genom menstruationscykeln. Om de nödvändiga ändringarna i östrogen är detekterade kommer hållaren att visa Hög Fertilitet och om de nödvändiga ändringarna i LH är detekterade kommer hållaren att visa Maximal Fertilitet.

Om hormonförändringarna sker naturligt nära varandra är det möjligt att Hög Fertilitet inte visas och att hållaren går från Låg Fertilitet till Maximal Fertilitet utan att visa Hög Fertilitet. Vi vill försäkra dig om att detta inte betyder att din produkt är defekt, och du iallafall har detekterat dina två mest fertila dagar att försöka att bli gravid. Om test är missade eller inte har utförts korrekt (t.ex. felaktigt utförda, utförda vid fel tidpunkt eller utförda med en svag urinkoncentration) kan också dina resultat för Hög Fertilitet påverkas.

Produktnr. 6710

223,00

(18)