Clearblue Detektionstest för fostervattensläckage

Under graviditeten utvecklas ditt barn inuti en hinnsäck som är fylld av fostervatten som både skyddar och ger näring åt barnet. Normalt sett brister hinnan (eller spräcks av en barnmorska) i början av förlossningen; detta brukar man kalla för att "vattnet går".

I runt 5-10 % av alla graviditeter kan kvinnan drabbas av att hinnan brister för tidigt och att det därför bildas ett hål i hinnan innan förlossningen har satt igång och det läcker då fostervatten. Det kan vara svårt för den gravida kvinnan att se skillnad på ett fostervattenläckage och ett urinläckage.

Det är viktigt att ett eventuellt fostervattenläckage upptäcks så tidigt som möjligt så att den gravida kvinna kan få rätt hjälp från sin läkare för att

  • minska infektionsrisken för både barnet och mamman
  • förebyga komplikationer eller för tidig födsel
  • bekräfta att vattnet har gått så att kvinnan anländer till sjukhuset i tid för en säker födsel: 95 % av alla gravida kvinnor som drabbas av att fosterhinnan brister för tidigt föder sitt barn inom 28 timmar.

Clearblue Detektionstest för fostervattensläckage är ett smart trosskydd som hjälper dig att upptäcka ett troligt fostervattensläckage när det föreligger en ökad risk för det, såsom:

  • från och med den 36:e graviditetsveckan
  • under 48 timmar efter fostervattensprov
  • när du upptäcker oidentifierad blöthet
  • om du tidigare har drabbats av att fosterhinnan har brustit för tidigt.

Clearblue Detektionstest för fostervattensläckage är 92 % rättvisande jämfört med standardmässiga diagnostiska metoder för att upptäcka fostervattensläckage hos gravida kvinnor.

Clearblue Detektionstest för fostervattensläckage är enkelt att använda, och visar snabbt om ett eventuellt läckage innehåller fostervatten eller urin. Testet bärs precis som ett vanligt trosskydd, och ändrar färg inom fem minuter om det är fostervatten som har läckt.

 

Produktnr. 6602

159,00

(7)